Privacyverklaring

Privacyverklaring

Heart for Books, gevestigd in Soesterberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Heart for Books verwerkt uw persoonsgegevens doordat u boeken bij ons koopt en/of omdat u deze gegevens zelf aan Heart for Books heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres
  • IP-adres (automatisch geregeld)
  • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
  • Locatiegegevens

Hoe verzamelen wij gegevens

Heart for Books verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het bestellen van boeken of het aanmelden voor een nieuwsbrief of lezing. Heart for Books verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden en gebruiken het niet voor andere doeleinden. Heart for Books verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om uw betaling af te kunnen handelen;
  • Om goederen bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
  • Om aan u een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening (bestellingen ed)
  • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
  • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Heart for Books bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn die voor de Belastingdienst van belang is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heart for Books verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en verstrekken deze alleen indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken

Heart for Books maakt geen gebruik van Cookies of andere technieken om uw bezoek op onze site te analyseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heartforbooks.nl

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens

Heart for Books neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw bestelling wordt verwerkt door secure-serversoftware. Dit betekent dat uw gegevens worden versleuteld vóór verzending en verwerking zodat privacy en beveiliging optimaal worden gewaarborgd. Uw gegevens zijn daardoor uitsluitend toegankelijk voor u en voor ons. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke veiligheidsprocedures. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@heartforbooks.nl